ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čtěte, jak nakládám s vašimi vyplněnými údaji podle platných nařízení a směrnic.

KDO VAŠE ÚDAJE SBÍRÁ?

Mgr. Josef Sluka
se sídlem Pod Parukářkou 2760/8
Praha 3 – 130 00

42503973

podnikající na základě živnostenského oprávnění
(dále jen „správce“)

Prostřednictvím formulářů umístěných na Edubee.cz
(dále jen „webové stránky“ či „web“)

Jaké údaje a proč sbírám?

Následující osobní údaje sbírám pomocí kontaktního formuláře umístěného na této adrese a v poptávkovém formuláři umístěném u jednotlivých mincí a bankovek v katalogu, abych Vás mohl kontaktovat v návaznosti na poptávku našich mincí, bankovek či služeb:

Tyto údaje zpracovávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo  mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé  mailingových služeb / cloudových služeb.

Jak dlouho údaje uchovávám?

Údaje uchovávám od odeslání dotazu a poptávky: po dobu 1 roku. Následně dle zákonem stanovené lhůty v případě vzniku obchodního vztahu a dokumentů z něj vyplývajících.

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Kdo má k údajům přístup?

Zpracovatelem údajů je rovněž jejich správce – Mgr. Josef Sluka, který využívá Vaše osobní údaje, aby se s Vámi mohl následně spojit na základě zaslaného poptávkového formuláře umístěného na webových stránkách edubee.cz.

V případě uskutečněného prodeje mincí či bankovek budou Vámi poskytnuté údaje předány společnosti realizující dodání zboží/služeb, případně k realizaci plateb na základě smlouvy.

Vaše práva z titulu GDPR
Řešení sporů v oblasti GDPR
Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, neváhejte mě kontaktovat. Pokud nebudete spokojeni s řešením Vaší stížnosti, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 07.05.2022.